MAIN H410 HỖ TRỢ CPU NÀO ?

 Main H410 ( socket LGA1200 ) hỗ trợ các dòng chip Intel thế hệ thứ 10 và ram DDR4.Main H410 hỗ trợ các dòng core i9 thế hệ thứ 10 sau :

MAIN H410 HỖ TRỢ CPU NÀO ?

Intel® Core™ i9-10900T
Intel® Core™ i9-10900KF
Intel® Core™ i9-10900K
Intel® Core™ i9-10900F 
Intel® Core™ i9-10900
Intel® Core™ i9-10850K Processor

Main H410 hỗ trợ các dòng core i7 thế hệ thứ 10 sau :

Intel® Core™ i7-10700T
Intel® Core™ i7-10700KF
Intel® Core™ i7-10700K 
Intel® Core™ i7-10700F 
Intel® Core™ i7-10700

Main H410 hỗ trợ các dòng core i5 thế hệ thứ 10 sau :
MAIN H410 HỖ TRỢ CPU NÀO ?

Intel® Core™ i5-10600T
Intel® Core™ i5-10600KF
Intel® Core™ i5-10600K
Intel® Core™ i5-10600
Intel® Core™ i5-10500T
Intel® Core™ i5-10500 
Intel® Core™ i5-10400T
Intel® Core™ i5-10400F 
Intel® Core™ i5-10400

Main H410 hỗ trợ các dòng core i3 thế hệ thứ 10 sau :
MAIN H410 HỖ TRỢ CPU NÀO ?

Intel® Core™ i3-10320
Intel® Core™ i3-10300T
Intel® Core™ i3-10300
Intel® Core™ i3-10100T 
Intel® Core™ i3-10100

Main H410 hỗ trợ các dòng Pentium thế hệ thứ 10 sau :
MAIN H410 HỖ TRỢ CPU NÀO ?
Intel® Pentium G6400
Intel® Pentium G6405
Intel® Pentium G6500
Intel® Pentium G6600
Intel® Pentium G5900
Intel® Pentium G5920
 
Main H410 hỗ trợ các dòng Celeron thế hệ thứ 10 sau :
MAIN H410 HỖ TRỢ CPU NÀO ?

Intel Celeron G5900
Intel Celeron G5900T

Danh sách các chipset lắp trên main H410 . 

Ratings: